Toán Lớp 8: Cặp vợ chồng già (chồng hơn tuổi vợ) cùng một chàng trai, một cô gái đang đi cùng chuyến xe khách thì giữa đường, một trong bốn người b

Toán Lớp 8: Cặp vợ chồng già (chồng hơn tuổi vợ) cùng một chàng trai, một cô gái đang đi cùng chuyến xe khách thì giữa đường, một trong bốn người bỗng dung tái phát bệnh cũ. May mắn thay, trong số đó, một người vốn là bác sĩ liền lập tức xắn tay áo chữa trị giúp, người thứ ba là dược sĩ, người thứ tư là y tá cũng vào hỗ trợ.
Biết: Y tá và dược sĩ không cùng giới tính, người lớn tuổi nhất và dược sĩ không cùng giới tính, người ít tuổi nhất và bệnh nhân không cùng giới tính, y tá lớn tuổi hơn bệnh nhân, bác sĩ không phải là người ít tuổi nhất. Hỏi: Ai là bác sĩ?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cặp vợ chồng già có chồng lớn tuổi hơn vợ => chồng là người lớn tuổi nhất
  Vì người lớn tuổi nhất và dược sĩ không cùng giới tính => dược sĩ là nữ
  mà y tá và dược sĩ không cùng giới tính => y tá là nam hay y tá là chàng trai
  Y tá lớn tuổi hơn bệnh nhân => bệnh nhân là cô gái
  Vậy bác sĩ là người vợ già

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Vì người lớn tuổi nhất và dược sĩ không cùng giới tính Vậy dược sĩ là nữ
  Vì y tá và dược sĩ không cùng giới tính nên y tá là nam
  Vì y tá lớn tuổi hơn bệnh nhân nên bệnh nhân không thể là người chồng, người bệnh là 1 trong 3 người còn lại: người vợ, chàng trai, cô gái
  Mà người ít tuổi nhất và bệnh nhân không cùng giới tính nên người vợ là người bệnh, chàng trai là người ít tuổi nhất
  hoặc người bệnh là chàng trai và người ít tuổi nhất là cô gái
  Nếu người bệnh là chàng trai thì y tá là người chồng, dươc sĩ là người vợ hoặc cô gái, mà bác sĩ không phải là người ít tuổi nhất nên bác sĩ là người vợ và cô gái là dược sĩ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận