Toán Lớp 8: ( x- 2).(x2 – 2x + 4 )(x+2) (x2 +2x +4) đề bài là :rút gọn nha

Toán Lớp 8: ( x- 2).(x2 – 2x + 4 )(x+2) (x2 +2x +4) đề bài là :rút gọn nha

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
   $x^6-64$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l}
  \left( {x – 2} \right)\left( {{x^2} – 2x + 4} \right)\left( {x + 2} \right)\left( {{x^2} + 2x + 4} \right)\\
   = \left( {x – 2} \right)\left( {{x^2} + 2x + 4} \right)\left( {x + 2} \right)\left( {{x^2} – 2x + 4} \right)\\
   = \left( {{x^3} – 8} \right)\left( {{x^3} + 8} \right)\\
   = {\left( {{x^3}} \right)^2} – {8^2}\\
   = {x^6} – 64
  \end{array}$

  Trả lời

Viết một bình luận