Toán Lớp 4: các cậu giúp tớ câu này nha 18 – x : 2 = 13

Toán Lớp 4: các cậu giúp tớ câu này nha 18 – x : 2 = 13

TRẢ LỜI

Viết một bình luận