Toán Lớp 8: bài 2 cho hình thang ABCD (AB//CD).các tia phân giác của góc A và góc B cắt nhau tại điểm E trên cạnh đáy CD . chứng minh rằng CD=AD+BC

Toán Lớp 8: bài 2 cho hình thang ABCD (AB//CD).các tia phân giác của góc A và góc B cắt nhau tại điểm E trên cạnh đáy CD . chứng minh rằng CD=AD+BC
vẽ hình nữa nha

TRẢ LỜI

Viết một bình luận