Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: bài 2 cho hình thang ABCD (AB//CD).các tia phân giác của góc A và góc B cắt nhau tại điểm E trên cạnh đáy CD . chứng minh rằng CD=AD+BC

Toán Lớp 8: bài 2 cho hình thang ABCD (AB//CD).các tia phân giác của góc A và góc B cắt nhau tại điểm E trên cạnh đáy CD . chứng minh rằng CD=AD+BC
vẽ hình nữa nha

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:

  toan-lop-8-bai-2-cho-hinh-thang-abcd-ab-cd-cac-tia-phan-giac-cua-goc-a-va-goc-b-cat-nhau-tai-die

 2. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-8-bai-2-cho-hinh-thang-abcd-ab-cd-cac-tia-phan-giac-cua-goc-a-va-goc-b-cat-nhau-tai-die

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Cát Linh