Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: b) (2????^3 − 5????^2 + 5???? − 3): (????^2 − ???? + 1)

Toán Lớp 8: b) (2????^3 − 5????^2 + 5???? − 3): (????^2 − ???? + 1)

Comments ( 2 )

 1. (2x³-5x²+5x-3):(x²-x+1)
  =(2x³-2x²-3x²+2x+3x-3):(x²-x+1)
  =(2x³-2x²+2x-3x²+3x-3):(x²-x-1)
  =2x(x²-x+1)-3(x²+x-1):(x²-x-1)
  =(2x-3)(x²-x+1):(x²-x+1)
  =2x-3
  Vậy (2x³-5x²+5x-3):(x²-x+1)=2x-3
  => Áp dụng phương pháp: Tách hạng tử, nhóm hạng tử, đặt nhân tử chung để tính 2x^3 -5x^2 +5x-3

 2. Giải đáp:
  Bạn tham khảo thêm cách chia theo cột ( ảnh 2)

  toan-lop-8-b-2-3-5-2-5-3-2-1

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai Lan