Toán Lớp 8: b) (2????^3 − 5????^2 + 5???? − 3): (????^2 − ???? + 1)

By Mai Lan

Toán Lớp 8: b) (2????^3 − 5????^2 + 5???? − 3): (????^2 − ???? + 1)

0 bình luận về “Toán Lớp 8: b) (2????^3 − 5????^2 + 5???? − 3): (????^2 − ???? + 1)”

 1. (2x³-5x²+5x-3):(x²-x+1)
  =(2x³-2x²-3x²+2x+3x-3):(x²-x+1)
  =(2x³-2x²+2x-3x²+3x-3):(x²-x-1)
  =2x(x²-x+1)-3(x²+x-1):(x²-x-1)
  =(2x-3)(x²-x+1):(x²-x+1)
  =2x-3
  Vậy (2x³-5x²+5x-3):(x²-x+1)=2x-3
  => Áp dụng phương pháp: Tách hạng tử, nhóm hạng tử, đặt nhân tử chung để tính 2x^3 -5x^2 +5x-3

  Trả lời

Viết một bình luận