Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 492m,nếu bớt chiếu dài 9m và thêm vào chiều rộng 5m thì trở thành hình vuông.TÍNH diện tích mảnh đ

Toán Lớp 5: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 492m,nếu bớt chiếu dài 9m và thêm vào chiều rộng 5m thì trở thành hình vuông.TÍNH diện tích mảnh đất hình chữ nhật

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp :
  $15080$ m^2
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  Nửa chu vi của mảnh đất đó là :
  $492$ : $2$ = $246$ (m)
  Chiều rộng là :
  (246-9-5) : $2$ = $116$ (m)
  Chiều dài là : 
  $246$ – $116$ = $130$ (m)
  Diện tích mảnh đất đó là :
  $116$ $.$ $130$ = $15080$ (m^2)
  Đáp số : $15080$ m^2
   

 2. Giải đáp:
  15080 $m^{2}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng của chiều dài và chiều rộng là:
  492 : 2 = 246 (m)
   Hiệu của chiều dài và chiều rộng là:
  9 + 5 = 14 (m)
  Vậy chiều dài là: (14+246):2 = 130 (m)
  Vậy chiều rộng là: (246-14):2 = 116 (m)
   Diện tích của mảnh đất đó là:
  130 x 116 = 15080 ($m^{2}$)
  Đáp số: 15080 $m^{2}$
  Chúc bạn học tốt

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bảo Anh