Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Cho ∆ABC cân tại A. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC. a. Tứ giác MNCB là hình gì? Vì sao? b. Chứng minh rằng

Toán Lớp 8: Cho ∆ABC cân tại A. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC.
a. Tứ giác MNCB là hình gì? Vì sao?
b. Chứng minh rằng MP đi qua trung điểm O của BN

Comments ( 2 )

  1. Mình gửi bạn ạ
    Chữ hơi xâu mong bạn thông cảm

    toan-lop-8-cho-abc-can-tai-a-goi-m-n-p-lan-luot-la-trung-diem-cua-cac-canh-ab-ac-bc-a-tu-giac-mn

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )