Toán Lớp 8: Cho ∆ABC cân tại A. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC. a. Tứ giác MNCB là hình gì? Vì sao? b. Chứng minh rằng

By Thái Lâm

Toán Lớp 8: Cho ∆ABC cân tại A. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC.
a. Tứ giác MNCB là hình gì? Vì sao?
b. Chứng minh rằng MP đi qua trung điểm O của BN

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Cho ∆ABC cân tại A. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, BC. a. Tứ giác MNCB là hình gì? Vì sao? b. Chứng minh rằng”

Viết một bình luận