Toán Lớp 5: Một trường có 600 học sinh trong đó có 55% học sinh nam.Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ?

By Hòa Tâm

Toán Lớp 5: Một trường có 600 học sinh trong đó có 55% học sinh nam.Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một trường có 600 học sinh trong đó có 55% học sinh nam.Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ?”

 1. #tambip
                                                                 Bài giải
   Số học sinh nam của trường học đó là:
        600 : 100 x 55 = 330 (học sinh)
   Số học sinh nữ của trường học đó là:
         600 – 330 = 270 (học sinh)
            Đáp số : 270 học sinh

  Trả lời
 2.   Trường đó có số học sinh nam là:
         600 $\text{x}$ 55:100=330  (HS)
     Trường đó có số học sinh nữ là:
           600-330=270  (HS)
                Đ/S: 270  HS
  #Karis257

  Trả lời

Viết một bình luận