Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 12 cm2. M là trung điểm cạnh BC, G là trung điểm cạnh AM. Tính diện tích tam giác GBM? Giúp mik với

By Ái Hồng

Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 12 cm2. M là trung điểm cạnh BC, G là trung điểm cạnh AM. Tính diện tích tam giác GBM? Giúp mik với ạ , cần gấp

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 12 cm2. M là trung điểm cạnh BC, G là trung điểm cạnh AM. Tính diện tích tam giác GBM? Giúp mik với”

 1. Giải
  SGBM = $\dfrac{1}{2}$ SABM vì
  -Đáy MG = $\dfrac{1}{2}$ đáy AM
  -Chung chiều cao hạ từ B xuống AM
  SABM = $\dfrac{1}{2}$ SABC vì
  – Đáy BM =  $\dfrac{1}{2}$ đáy BC
  -Chung chiều cao hạ từ A xuống BC
  SABM là : 120 : 2= 60 ( cm²)
  SBGM là : 60 : 2 = 30 ( cm²)
           Đáp số : 30 cm²
  Chỗ mà mik tô đen trong hình vẽ là điểm G nhé . 
  Mik ko viết điểm G vào đấy được 
   

  toan-lop-5-cho-tam-giac-abc-co-dien-tich-bang-12-cm2-m-la-trung-diem-canh-bc-g-la-trung-diem-can

  Trả lời

Viết một bình luận