Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Tìm hai số x ; y biết x/3 = y/5 và x + y = -32 Mọi ng giải giúp mik nhé:<< Mình càm ơn mng rất nhiều ạ

Toán Lớp 7: Tìm hai số x ; y biết x/3 = y/5 và x + y = -32
Mọi ng giải giúp mik nhé:<< Mình càm ơn mng rất nhiều ạ

Comments ( 2 )

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :
  (x+y)/(3+5) = -32/8 = -4
  => x/3 = -4 ; x = -12
  => y/5 = -4 ; y = -20
  Vậy cặp số (x;y) = (-12;-20)

 2. Answer
  $\text{Ta có:}$
  x/3 = y/5 $\text{và}$ x + y = -32
  $\text{Áp dụng tính chất của dãy tí số bằng nhau ta có:}$
  x/3 = y/5 = {x + y}/{3 + 5} = {-32}/8 = -4
  => x/3 = y/5 = -4
  => $\begin{cases} x = (-4) . 3 = -12\\y = (-4) . 5 = -20 \end{cases}$
  $\text{Vậy}$ (x , y) = (-12 , -20)

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Hương