Toán Lớp 7: Tìm hai số x ; y biết x/3 = y/5 và x + y = -32 Mọi ng giải giúp mik nhé:<< Mình càm ơn mng rất nhiều ạ

By Hương

Toán Lớp 7: Tìm hai số x ; y biết x/3 = y/5 và x + y = -32
Mọi ng giải giúp mik nhé:<< Mình càm ơn mng rất nhiều ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tìm hai số x ; y biết x/3 = y/5 và x + y = -32 Mọi ng giải giúp mik nhé:<< Mình càm ơn mng rất nhiều ạ”

 1. Answer
  $\text{Ta có:}$
  x/3 = y/5 $\text{và}$ x + y = -32
  $\text{Áp dụng tính chất của dãy tí số bằng nhau ta có:}$
  x/3 = y/5 = {x + y}/{3 + 5} = {-32}/8 = -4
  => x/3 = y/5 = -4
  => $\begin{cases} x = (-4) . 3 = -12\\y = (-4) . 5 = -20 \end{cases}$
  $\text{Vậy}$ (x , y) = (-12 , -20)

  Trả lời

Viết một bình luận