Toán Lớp 8: A= x^2+2x x-5 50-5x ===– + ==- + === 2x+10 x 2x(x+5) a) Tìm điều kiện

By Lan Phương

Toán Lớp 8: A= x^2+2x x-5 50-5x
———– + ——- + ———
2x+10 x 2x(x+5)
a) Tìm điều kiện xác định của Xđể Ađc xđ
b)tìm gtri của X để A=1

0 bình luận về “Toán Lớp 8: A= x^2+2x x-5 50-5x ===– + ==- + === 2x+10 x 2x(x+5) a) Tìm điều kiện”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) ĐKXĐ : x ne 0,xne-5
  b) 
  +) Rút gọn A :
  A=(x^2+2x)/(2x+10)+(x-5)/x+(50-5x)/[2x(x+5)]
  =(x^2+2x)/[2(x+5)]+(x-5)/x+(50-5x)/[2x(x+5)]
  =[x(x^2+2x)]/[2x(x+5)]+[2(x+5)(x-5)]/[2x(x+5)]+(50-5x)/[2x(x+5)]
  =(x^3+2x^2+2(x^2-25)+50-5x)/[2x(x+5)]
  =(x^3+2x^2+2x^2-50+50-5x)/[2x(x+5)]
  =(x^3+4x^2-5x)/[2x(x+5)]
  =[x(x^2+4x-5)]/[2x(x+5)]
  =(x^2+4x-5)/[2(x+5)]
  =(x^2-x+5x-5)/[2(x+5)]
  =[x(x-1)+5(x-1)]/[2(x+5)]
  =[(x-1)(x+5)]/[2(x+5)]=(x-1)/2
  +) Tìm giá trị của x để A = 1
  A=1<=>(x-1)/2=1
  <=>(x-1)/2=2/2
  =>x-1=2
  <=>x=3
  Vậy x = 3 để A=1.
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  ĐKXĐ:x\ne{0;-5}
  b)
  *** Rút gọn biểu thức A
  A=(x^{2}+2x)/(2x+10)+(x-5)/(x)+(50-5x)/(2x(x+5))
  =(x^{2}+2x)/(2(x+5))+(x-5)/(x)+(50-5x)/(2x(x+5))
  =(x(x^{2}+2x)+2(x+5)(x-5)+50-5x)/(2x(x+5))
  =(x^{3}+2x^{2}+2(x^{2}-25)+50-5x)/(2x(x+5))
  =(x^{3}+2x^{2}+2x^{2}-50+50-5x)/(2x(x+5))
  =(x^{3}+4x^{2}-5x)/(2x(x+5))
  =(x(x^{2}+4x-5))/(2x(x+5))
  =(x(x+5)(x-1))/(2x(x+5))
  =(x-1)/(2)
  Để A=1
  <=>(x-1)/(2)=1
  <=>x-1=2
  <=>x=3\  (tmđk)
   

  Trả lời

Viết một bình luận