Toán Lớp 7: tính tổng 1+ (-2) + (-2) mũ2 + -. + (-2) mũ 2006

By Audrey

Toán Lớp 7: tính tổng
1+ (-2) + (-2) mũ2 + ….. + (-2) mũ 2006

0 bình luận về “Toán Lớp 7: tính tổng 1+ (-2) + (-2) mũ2 + -. + (-2) mũ 2006”

 1. Giải đáp:
  Đặt A=1+(-2)+(-2)^2+….+(-2)^2006
  <=>A=(-2)^0+(-2)^1+(-2)^2+….+(-2)^2006
  <=>-2A=(-2)^1+(-2)^2+(-2)^3+…..+(-2)^2007
  <=>-2A-A=(-2)^2007-(-2)^0
  <=>-3A=(-2)^2007-1
  <=>3A=2^2007+1
  <=>A=(2^2007+1)/3.

  Trả lời

Viết một bình luận