Toán Lớp 5: Số lớn nhất trong các số 7,859 ; 6,6658;98,5;88,995 là

By Phượng Tiên

Toán Lớp 5: Số lớn nhất trong các số 7,859 ; 6,6658;98,5;88,995 là

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Số lớn nhất trong các số 7,859 ; 6,6658;98,5;88,995 là”

  1. Số lớn nhất trong các số 7,859; 6,6658; 98,5; 88,995 là : 
    → Số lớn nhất là 98,5
     Vì ta chỉ xét phần nguyên của số thập phân, thấy phần nguyên 98 là lớn nhất nên số thập phân 98,5 là số lớn nhất.

    Trả lời

Viết một bình luận