Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Tổng 3 góc ngoài của tam giác bằng bao nhiêu độ ?

Toán Lớp 7: Tổng 3 góc ngoài của tam giác bằng bao nhiêu độ ?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Giả sử có \triangleABC
  Ta có:
  Góc ngoài tại đỉnh A  = hat(B)+hat(C)
  Góc ngoài tại đỉnh B = hat(A)+hat(C)
  Góc ngoài tại đỉnh C= hat(B)+hat(A)
  -> Tổng 3 góc ngoài của tam giác \triangleABC  =  2.(hat(A)+hat(B) + hat(C))
  mà: hat(A)+hat(B) + hat(C) = 180^0 ( tổng 3 góc trong \triangle)
  -> Tổng 3 góc ngoài của tam giác \triangleABC = 2 . 180^0 = 360^0
  ∘ dariana

  toan-lop-7-tong-3-goc-ngoai-cua-tam-giac-bang-bao-nhieu-do

 2. Giải đáp+giải thích các bước giải:
  – Tổng 3 góc ngoài của tam giác bằng 360 độ
  Vì dựa vào mối quan hệ giữa các góc trong tam giác:
  – 3 góc ngoài tam giác có tổng bằng 360 độ.
  Góc ngoài có số đo bằng tổng hai góc trong không kề với nó.
    Đây nha bạn nếu thấy hay cho tui xin ctlhn+ 5sao mang về cho nhóm
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )