Toán Lớp 7: tính tổng 1+ 2 mũ 2 + 2 mũ 4 +-+ 2 mũ 100

By Thanh Hùng

Toán Lớp 7: tính tổng
1+ 2 mũ 2 + 2 mũ 4 +….+ 2 mũ 100

0 bình luận về “Toán Lớp 7: tính tổng 1+ 2 mũ 2 + 2 mũ 4 +-+ 2 mũ 100”

 1. Đặt A = 1 + 2^2 + 2^4 + …+ 2^100
  2^2A = 2^2 + 2^4 + 2^6 …+ 2^102
  4A-A = ( 2^2 + 2^4 + 2^6 …+ 2^102) – ( 1 + 2^2 + 2^4 + …+ 2^100)
  3A = 2^102 – 1
  A = (2^102 – 1)/3
  (Chúc bạn học tốt)
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Đặt A=1+$2^2$ +$2^3$+$2^4$+…+$2^100$
  $2^2$A=$2^2$+$2^4$+$2^6$+…+$2^102$
  Ta có:
  4A-A=($2^2$+$2^4$+$2^6$+…+$2^102$)-(1+$2^2$ +$2^3$+$2^4$+…+$2^100$)
  3A=$2^102$-1
  ⇒A=(2^102-1)/(3)
  Vậy A=(2^102-1)/(3)

  Trả lời

Viết một bình luận