Toán Lớp 4: Bài 12 So sánh 2/3 và 1/4 1999/2000 và 2000/2001 302/300 và 144/142

By Hương

Toán Lớp 4: Bài 12 So sánh
2/3 và 1/4 1999/2000 và 2000/2001 302/300 và 144/142

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Bài 12 So sánh 2/3 và 1/4 1999/2000 và 2000/2001 302/300 và 144/142”

 1. Giải đáp:                      (Cho mình xin câu trả lời hay nhất nha :> )
  a)  Ta có $\frac{2}{3}$ =$\frac{8}{12}$ 
                 $\frac{1}{4}$ =$\frac{3}{12}$ 
        Mà $\frac{8}{12}$ > $\frac{3}{12}$ ⇒ $\frac{2}{3}$ > $\frac{1}{4}$ 
  b) Phần bù của phân số $\frac{1999}{2000}$ :
           1 – $\frac{1999}{2000}$= $\frac{1}{2000}$ 
      Phần bù của phân số $\frac{2000}{2001}$ :
          1 – $\frac{2000}{2001}$= $\frac{1}{2001}$ 
    Vì $\frac{1}{2000}$ > $\frac{1}{2001}$ 
      ⇒ nên $\frac{2000}{2001}$ > $\frac{1999}{2000}$
  c) Ta có $\frac{302}{300}$ = $\frac{300+2}{300}$ = 1+$\frac{2}{300}$ 
               $\frac{144}{142}$ = $\frac{142+2}{142}$ = 1+$\frac{2}{142}$ 
      Mà $\frac{2}{300}$<$\frac{2}{142}$
        ⇒ $\frac{302}{300}$ < $\frac{144}{142}$

  Trả lời
 2. text{Giải đáp:} + text{Lời giải và giải thích chi tiết:}
  2/3 text{và} 1/4
  text{Ta có:}
  2/3 = {2 xx 4}/{3 xx 4} = 8/12
  1/4 = {1 xx 3}/{4 xx 3} = 3/12
  text{Vì:} 8/12 > 3/12
  text{Nên:} 2/3 > 1/4
  1999/2000 text{và} 2000/2001
  text{Ta thấy:}
  1999/2000 = 1 – 1/2000
  2000/2001 = 1 – 1/2001
  text{Vì:} 1/2000 > 1/2001
  text{Nên:} 1999/200 < 2000/2001
  302/300 text{và} 144/142
  text{Ta thấy:}
  302/300 = 1 + 2/300
  144/142 = 1 + 2/142
  text{Vì:} 2/300 < 2/142
  text{Nên:} 302/300 < 144/142

  Trả lời

Viết một bình luận