Toán Lớp 7: cho góc Xoy khác góc bẹt và tia p/g Ot. Trên tia Ot lấy điểm M gạch chéo O . QUa M kẻ đường thẳng vuông góc với Ot tại A, cắt Oy tại

By Thanh Thu

Toán Lớp 7: cho góc Xoy khác góc bẹt và tia p/g Ot. Trên tia Ot lấy điểm M gạch chéo O . QUa M kẻ đường thẳng vuông góc với Ot tại A, cắt Oy tại B. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của OA và OB
a/ Cm Tam giác OAB cân
b/ CM tam giác OPM= OQM và OM vuông góc PQ
c/Gọi I là giao của OM và BP. CM A. I, Q thẳng hàng
anh chị vẽ giúp em hình luôn ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 7: cho góc Xoy khác góc bẹt và tia p/g Ot. Trên tia Ot lấy điểm M gạch chéo O . QUa M kẻ đường thẳng vuông góc với Ot tại A, cắt Oy tại”

Viết một bình luận