Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: cho góc Xoy khác góc bẹt và tia p/g Ot. Trên tia Ot lấy điểm M gạch chéo O . QUa M kẻ đường thẳng vuông góc với Ot tại A, cắt Oy tại

Toán Lớp 7: cho góc Xoy khác góc bẹt và tia p/g Ot. Trên tia Ot lấy điểm M gạch chéo O . QUa M kẻ đường thẳng vuông góc với Ot tại A, cắt Oy tại B. Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của OA và OB
a/ Cm Tam giác OAB cân
b/ CM tam giác OPM= OQM và OM vuông góc PQ
c/Gọi I là giao của OM và BP. CM A. I, Q thẳng hàng
anh chị vẽ giúp em hình luôn ạ

Comments ( 1 )

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thanh Thu