Toán Lớp 7: Tìm x và y biết: x/5=y/3 và x^2-y^2=1600

By Cát Tiên

Toán Lớp 7: Tìm x và y biết: x/5=y/3 và x^2-y^2=1600

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tìm x và y biết: x/5=y/3 và x^2-y^2=1600”

 1. @Bơ
  Giải đáp:
  x=500 ; y=300
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
  x/5=y/3={x^2-y^2}/{5^2 – 3^2 }=1600/16=100
  x/5= 100 => x = 5.100 = 500
  y/3=100 => y = 3.100= 300
  Vậy x =500 y =300
   

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Theo đề:
  (x)/(5)=(y)/(3) và $x^2$-$y^2$=1600 
  Áp dụng tihs chất dãy tỉ số bằng nhau ta được:
  (x)/(5)=(y)/(3)=(x^2-y^2)/(5^2-3^2)=(1600)/(16)=100
  Ta có:
  (x)/(5)=100⇒x=500
  (y)/(3)=100⇒y=300
  Vậy (x)/(5)=(y)/(3)⇔x=500 và y=300

  Trả lời

Viết một bình luận