Toán Lớp 7: Tính `(11×3^2×3^7-9^15)/[(2×3^14)×2]`

Toán Lớp 7: Tính (11×3^2×3^7-9^15)/[(2×3^14)×2]

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  C = (-2615088298)/(243)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  C = (11×3^2×3^7-9^15)/[(2×3^14)×2]
  C = [11× 3^9 – (3^2)^15]/(4 × 3^14)
  C = (11× 3^9 – 3^30)/(4 × 3^14)
  C = [3^9(11-3^21)]/(3^9 × 3^5 × 4)
  C = (11-3^21)/(4× 3^5)
  C = (-10460353192)/(972)
  C = (-2615088298)/(243)
         
   

  Trả lời

Viết một bình luận