Toán Lớp 7: Tìm x,y biết: 3x=2y và 4x+2y=13

Toán Lớp 7: Tìm x,y biết: 3x=2y và 4x+2y=13

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tìm x,y biết: 3x=2y và 4x+2y=13”

 1. Answer
  $\text{Ta có:}$
  3x = 2y
  => x/2 = y/3
  => {4x}/8 = {2y}/6 $\text{và}$ 4x + 2y = 13
  $\text{Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:}$
  {4x}/8 = {2y}/6 = {4x + 2y}/{8 + 6} = 13/14
  => x/2 = y/3 = 13/14
  => {(14x = 13 . 2),(14y = 13 . 3):}
  => {(14x = 26),(14y = 39):}
  => {(x = 26 : 14),(y = 39 : 14):}
  => {(x = 13/7),(y = 39/14):}
  $\text{Vậy}$ (x , y) = (13/7 ; 39/14)

Viết một bình luận