Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 10: Cho các mệnh đề sau: (I) “21 là số nguyên tố” (II) “Phương trình x2 + 4x – 1 = 0 có hai nghiệm thực” (III) “17 câu trắc nghiệm Mệnh đề

Toán Lớp 10: Cho các mệnh đề sau:
(I) “21 là số nguyên tố”
(II) “Phương trình x2 + 4x – 1 = 0 có hai nghiệm thực”
(III) “17 câu trắc nghiệm Mệnh đề có đáp án”
(IV) “Số dư khi chia 2006 cho 4 là 2”
(V) “Năm 2016 là năm nhuận”
Trong các mệnh đề trên, số mệnh đề đúng là:
A. 2;
B. 3;
C. 4;
D. 5.

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Năm 2016 là năm nhuận, có 366 ngày, tháng 2 có 29 ngày (Dấu hiệu nhận biết: Năm nhuận là năm chia hết cho 4). Mệnh đề (V) đúng.
  Vậy, trong các mệnh đề trên có 3 mệnh đề đúng là các mệnh đề (II), (IV), (V).
  Giải đáp là B.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-10-cho-cac-menh-de-sau-i-21-la-so-nguyen-to-ii-phuong-trinh-2-4-1-0-co-hai-nghiem-thuc

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )