Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 8: Một đa giác lồi có 9 cạnh sẽ có tất cả bao nhiêu đường chéo?

Toán Lớp 8: Một đa giác lồi có 9 cạnh sẽ có tất cả bao nhiêu đường chéo?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   27 đường chéo .
  Lời giải và giải thích chi tiết thích : 
      Một đa giác lồi có 9 cạnh sẽ có tất cả 27 đường chéo .
  Vì đa giác lồi có 9 cạnh nên số đường chéo là :
  (9(9-3))/2=27 ( đường chéo )

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Một đa giác lồi có 9 cạnh sẽ có tất cả bao nhiêu đường chéo?
      → Một đa giác lồi có 9 cạnh sẽ có tất cả 27 đường chéo?

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Ngọc Sa