Toán Lớp 8: Một đa giác lồi có 9 cạnh sẽ có tất cả bao nhiêu đường chéo?

By Ngọc Sa

Toán Lớp 8: Một đa giác lồi có 9 cạnh sẽ có tất cả bao nhiêu đường chéo?
Viết một bình luận