Toán Lớp 7: Tìm nghiệm của đa thức : x^2+3x+2

By Thanh Hùng

Toán Lớp 7: Tìm nghiệm của đa thức : x^2+3x+2

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Tìm nghiệm của đa thức : x^2+3x+2”

 1. Giải đáp:
        x^2 + 3x + 2=0
  => x^2 + x + 2x + 2=0
  => (x^2 + x) + (2x + 2)=0
  => x(x+1) + 2(x +1) =0
  => (x+1) .(x+2) =0
  $=> \left[\begin{matrix}x+1=0\\ x+2=0\end{matrix}\right.$
  $=> \left[\begin{matrix}x=-1\\ x= -2\end{matrix}\right.$
  Vậy x =-1; x =-2 là nghiệm của đa thức
  mong ctlhn cho nhóm ạ~~

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Đặt x^2+3x+2=0
  <=>x^2+x+2x+2=0
  <=>x(x+1)+2(x+1)=0
  <=>(x+1)(x+2)=0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x+2=0\\x+1=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=-2\\x=-1\end{array} \right.\) 
  Vậy nghiệm của đa thứ x^2+3x+2 là -1 và -2.

  Trả lời

Viết một bình luận