Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân ở A, gọi M là trung điểm của BC. hai đường trung trực của AB và AC cắt nhau ở D. CM: 1) DB = DC 2) A, D, M thẳng

Toán Lớp 7: Cho tam giác ABC cân ở A, gọi M là trung điểm của BC. hai đường trung trực của AB và AC cắt nhau ở D. CM:
1) DB = DC
2) A, D, M thẳng hàng

Comments ( 2 )

 1. a) ta có : ΔABC cân tại A
  H là trung điểm cạnh AB
  K là trung điểm cạnh AC
  => AH=HB và AK=KC
  => AH=HB=AK=KC
  định lí 3 đường cao tam giác cân
  => HD=KD
  xét Δ HDB và Δ KDC có :
  H=K=90*
  HB=KC (cmt)
  HD=KD (cmt)
  => Δ HDB = Δ KDC (c.g.c)
  => DB=DC (2 cạnh tương ứng)
  b) kẻ tia AM ⊥ BC
  ta có : $B$1=$C$1(cmt)
  => $B$2=$C$2
  => ΔBDC cân tại D
  => DM ⊥ BC 
  mà AM⊥BC
  => D ∈ AM
  => A,D,M thẳng hàng
   

  toan-lop-7-cho-tam-giac-abc-can-o-a-goi-m-la-trung-diem-cua-bc-hai-duong-trung-truc-cua-ab-va-ac

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Gọi CM, BN là 2 đoạn trung trực.
  D là trực tâm tam giác ABC.
  AM là trung tuyến }
                                } AM là trực tuyến       
  ABC cân tại A        }
  ⇒ A,D,M thẳng hàng
  Xét Δ BMD và Δ DMC
  DM chung
  MB = MC                    } ∡Δ=Δ
                                     } ∡ DB= DC
  D MB = DMC = 90 độ

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )