Toán Lớp 7: . Khi nào số a được gọi là nghiệm của đa thức P(x) ? Vận dụng: Số x = –3 có phải là nghiệm của đa thức A(x) = 2x + 6 ? ai giúp em với

Toán Lớp 7: . Khi nào số a được gọi là nghiệm của đa thức P(x) ?
Vận dụng: Số x = –3 có phải là nghiệm của đa thức A(x) = 2x + 6 ?
ai giúp em với ạ

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1.Khi nào số a được gọi là nghiệm của đa thức P(x) ?
  số a được gọi là nghiệm của đa thức P(x) khi có P(a) = 0
  2.Số x = –3 có phải là nghiệm của đa thức A(x) = 2x + 6 ?
  Ta có: A(xv) = 2x + 6 
  Vì x = -3 là nghiệm của đa thức trên nên thay vào đa thức trên ta được: -6 + 6 = 0 * đúng*
  Vậy xv = -3 là nghiệm của đa thức trên
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a được gọi là nghiệm của P(x) khi P(a)=0
  Thay x=-3 vào A(x) ta có:
  A(-3)=2.(-3)+6
  =>A(-3)=-6+6
  =>A(-3)=0
  Vậy x=-3 là nghiệm của A(x)
   

  Trả lời

Viết một bình luận