Toán Lớp 7: Vẽ tg ABC cân tại A, đường cao AD, vẽ AE // BC, BF// AC. Nếu các bạn làm được rồi thì chỉ mình cái app mà các bạn đang dùng để vẽ hình

Toán Lớp 7: Vẽ tg ABC cân tại A, đường cao AD, vẽ AE // BC, BF// AC.
Nếu các bạn làm được rồi thì chỉ mình cái app mà các bạn đang dùng để vẽ hình nhé^^
ai làm được cho 5s ctlhn.

TRẢ LỜI

Viết một bình luận