Toán Lớp 7: Giúp mình với pls Bài 5. (3 điểm) Cho tam giác nhọn ABC có AB < AC, điểm M là trung điểm của BC. Vẽ BH vuông góc với AM tại H (H thuộc

By Dạ Nguyệt

Toán Lớp 7: Giúp mình với pls
Bài 5. (3 điểm) Cho tam giác nhọn ABC có AB < AC, điểm M là trung điểm của BC. Vẽ BH vuông góc với AM tại H (H thuộc AM). Trên tia AM lấy K sao cho M là trung điểm của HK. a) Chứng minh tam giác HMC = tam giác KMB b) Chứng minh CK vuông góc với AK c) Trên HC lấy E, trên BK lấy F sao cho CE = BF. Chứng minh rằng EF đi qua điểm M.
Viết một bình luận