Toán Lớp 7: Giúp mik ai nhanh cho 5sao và ctlhn Tìm x và y biết x+y=12 và x/4=y/2

Toán Lớp 7: Giúp mik ai nhanh cho 5sao và ctlhn
Tìm x và y biết
x+y=12 và x/4=y/2

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp: (x,y)=(8,4)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
  x/4=y/2=(x+y)/(4+2)=12/6=2(\text(vì ) x+y=12)
  Từ đó suy ra:
  +) x/4=2=>x=2.4=>x=8
  +) y/2=2=>y=2.2=>y=4
  Vậy (x,y)=(8,4)

  Trả lời

Viết một bình luận