Toán Lớp 3: Bài1: Một người đi xe đạp, ngày thứ nhất đi được 2384m , ngày thứ hai đi được nhiều hơn ngày thứ nhất 250m. Hỏi trung bình mỗi ngày ng

Toán Lớp 3: Bài1: Một người đi xe đạp, ngày thứ nhất đi được 2384m , ngày thứ hai đi được nhiều hơn ngày thứ nhất 250m. Hỏi trung bình mỗi ngày người đó đi được bao nhiêu mét ?

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
    2509 m 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ngày thứ 2 đi được số m là:
            2384 + 250 = 2634 (m)
  Trung bình mỗi ngày người đó đi được số mét là:
           ( 2384 + 2634 ) : 2 = 2509 (m)
                      Đáp số : 2509 m 

  Trả lời

Viết một bình luận