Toán Lớp 8: 1 ô tô và 1 xe máy khởi hành cùng 1 lúc để đi từ A đến B.Biết vận tốc cua xe máy là 30km/h và vận tốc của ô tô 40km/h. Tí

Toán Lớp 8: 1 ô tô và 1 xe máy khởi hành cùng 1 lúc để đi từ A đến B.Biết vận tốc cua xe máy là 30km/h và vận tốc của ô tô 40km/h. Tính quãng đường AB biết ô tô đến B trước xe máy 20p

TRẢ LỜI

 1.       Đổi : 20 phút = 1/3 giờ 
  Gọi độ dài quãng đường AB là : x ( km , 0 < x )
   Thời gian để ô tô đến B là : x/40 giờ .
   Thời gian để xe máy đến B là : x/30 giờ .
  Ta có : x/30 – x/40 = 1/3
  ⇔ ( 4x )/120 – ( 3x )/120 = 1/3
  ⇔ x/120 = 1/3
  ⇔ x = 40 ( Thỏa mãn ) 
  Vậy , độ dài quãng đường AB là : 40 km . 

  Trả lời

Viết một bình luận