Toán Lớp 7: giúp emk với ạ :> tìm x, y biết: `|x|+|y|=20`

Toán Lớp 7: giúp emk với ạ :>
tìm x, y biết:
|x|+|y|=20

0 bình luận về “Toán Lớp 7: giúp emk với ạ :> tìm x, y biết: `|x|+|y|=20`”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\text{Giả sử}\\+) x,y \geq 0 ∀x,y \in Z\\⇒x+y=20\\⇒\dfrac{20}{2}=10(\text{Vì ta luôn có 2 cặp giá trị x,y})\\\text{Vậy với}x,y \geq 0 \text{thì có 10 cặp x,y}\\+)x,y < 0∀x,y \in Z\\⇒-x-y=20\\⇒\dfrac{20}{2}=10(\text{Vì ta luôn có 2 cặp giá trị x,y})\\\text{Vậy với}x,y < 0 \text{thì có 10 cặp x,y}\\\text{Vậy có 20 cặp x,y thỏa mãn} |x|+|y|=20$

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết :
  $\text{ |x| + |y| = 20 }$
  $\text{Xét x,y > 0;x,y ∈ Z}$
  $\text{=> x + y = 20 }$
  $\text{ => có 20 : 2 – 1 = 10 cặp ( x,y )}$
  $\text{Xét x,y < 10;x,y ∈ Z }$
  $\text{=>-x – y = 20 }$
  $\text{ => có 20 : 2 – 1 = 10 cặp ( x,y )}$
  $\text{Vậy có 20 cặp ( x,y ) thỏa mãn .}$
  $\text{X = 6 , Y = 14. }$
  Sai thì cho me sory tus ok

Viết một bình luận