Toán Lớp 5: a) Phân số 2/5 viết dưới dạng số thập phân là: Giúp mik với mik vote 5 sao và câu trả lời hay nhất

Toán Lớp 5: a) Phân số 2/5 viết dưới dạng số thập phân là:
Giúp mik với mik vote 5 sao và câu trả lời hay nhất

0 bình luận về “Toán Lớp 5: a) Phân số 2/5 viết dưới dạng số thập phân là: Giúp mik với mik vote 5 sao và câu trả lời hay nhất”

Viết một bình luận