Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: a) Phân số 2/5 viết dưới dạng số thập phân là: Giúp mik với mik vote 5 sao và câu trả lời hay nhất

Toán Lớp 5: a) Phân số 2/5 viết dưới dạng số thập phân là:
Giúp mik với mik vote 5 sao và câu trả lời hay nhất

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  2/5=(2.2)/(5.2)=4/10=0,4
  Vậy 2/5  viết dưới dạng số thập phân là 0,4

 2. a) Phân số 2/5 viết dưới dạng số thập phân là:
  – Ta lấy : 2:5=0,4 
  Vậy 2/5=0,4
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai Lan