Toán Lớp 7: thực hiện phép tính 2^4 × 2^6/ (2^5)^2 – 2^5 × 15^3/ 6^3 x 10^2

Toán Lớp 7: thực hiện phép tính
2^4 × 2^6/ (2^5)^2 – 2^5 × 15^3/ 6^3 x 10^2

0 bình luận về “Toán Lớp 7: thực hiện phép tính 2^4 × 2^6/ (2^5)^2 – 2^5 × 15^3/ 6^3 x 10^2”

Viết một bình luận