Toán Lớp 5: Mua 5m vải hết 90000 đồng . Hỏi với 144000 đồng thì mua đuoc mấy mét vải như thế

Toán Lớp 5: Mua 5m vải hết 90000 đồng . Hỏi với 144000 đồng thì mua đuoc mấy mét vải như thế

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Mua 5m vải hết 90000 đồng . Hỏi với 144000 đồng thì mua đuoc mấy mét vải như thế”

Viết một bình luận