Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Mua 5m vải hết 90000 đồng . Hỏi với 144000 đồng thì mua đuoc mấy mét vải như thế

Toán Lớp 5: Mua 5m vải hết 90000 đồng . Hỏi với 144000 đồng thì mua đuoc mấy mét vải như thế

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  8m
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Mua 1m vải hết số tiền là:
  90000 : 5 = 18000 (đồng)
  144000 đồng thì mua được số mét vải là:
  144000 : 18000 = 8(m)
  Đ/S: 8 m vải

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Mua một mét vải hết số tiền là :
  90000 : 5 = 18000 ( đồng )
  Với 144000 đồng thì mua được là :
  144000 : 18000 = 8 ( mét )
  Đáp số : 8 mét vải

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Xuân