Toán Lớp 5: Có 1,21kg đường chia thành các túi nhỏ, môi túi năng 0,80kg đường. Hỏi chia được nhiều nhất bao nhiều túi và dubao nhiều k

Toán Lớp 5: Có 1,21kg đường chia thành các túi nhỏ, môi túi năng 0,80kg đường. Hỏi chia được nhiều nhất bao nhiều túi và dubao nhiều kg đường
Giúp em với

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Có 1,21kg đường chia thành các túi nhỏ, môi túi năng 0,80kg đường. Hỏi chia được nhiều nhất bao nhiều túi và dubao nhiều k”

 1. Số túi được chia nhiều nhất là:
  1,21:0,80=1(túi) (dư 0,41 kg đường)
  Vậy có thể chia nhiều nhất là 1 túi và dư 0,41 kg đường.
   

 2. Ta có : 1,21:0,8=1(túi) dư 0,4kg
  Vậy có thể chia 1,21kg đường ra 1 túi và còn dư 0,4kg đường.
  Đáp số….
  _______chúc bạn học tốt________
   

Viết một bình luận