Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Có 1,21kg đường chia thành các túi nhỏ, môi túi năng 0,80kg đường. Hỏi chia được nhiều nhất bao nhiều túi và dubao nhiều k

Toán Lớp 5: Có 1,21kg đường chia thành các túi nhỏ, môi túi năng 0,80kg đường. Hỏi chia được nhiều nhất bao nhiều túi và dubao nhiều kg đường
Giúp em với

Comments ( 2 )

 1. Ta có : 1,21:0,8=1(túi) dư 0,4kg
  Vậy có thể chia 1,21kg đường ra 1 túi và còn dư 0,4kg đường.
  Đáp số….
  _______chúc bạn học tốt________
   

 2. Số túi được chia nhiều nhất là:
  1,21:0,80=1(túi) (dư 0,41 kg đường)
  Vậy có thể chia nhiều nhất là 1 túi và dư 0,41 kg đường.
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Bình