Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: dùng 4 máy ủi làm phẳng đường AB hét 10 giờ.Hỏi nếu tăng thêm 6 máy ủi với cùng năng suất thì làm phẳng con đường AB hết mấy giờ?

Toán Lớp 7: dùng 4 máy ủi làm phẳng đường AB hét 10 giờ.Hỏi nếu tăng thêm 6 máy ủi với cùng năng suất thì làm phẳng con đường AB hết mấy giờ?

Comments ( 2 )

 1. 1 máy ủi làm mất số giờ là :
            4.10=40 ( giờ )4.10=40 ( giờ )
  Tăng thêm 10 máy ủi thì mất số giờ là :
           (40)/((6+4))=4 ( giờ )
             Đáp số : 4 giờ

 2. Gọi x (giờ) là thời gian 6 máy ủi làm phẳng xong con đường AB.
  Vì khối lượng của máy ủi như nhau, năng suất của mỗi máy không thay đổi nên số máy ủi và thời gian là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.
  Ta có:
  4/6 = x/6
  => x = 4.6/6
  => x = 6 (giờ)
  Vậy với 6 máy ủi với cùng năng suất như thế thì làm phẳng xong con đường hết 6 giờ.
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )