Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: hai hình vuông ABCD và bmnc đều có cạnh bằng 3 cm và xếp thành hình chữ nhật amnd cho biết hình tứ giác bmcd là hình bình hành tính diệ

Toán Lớp 4: hai hình vuông ABCD và bmnc đều có cạnh bằng 3 cm và xếp thành hình chữ nhật amnd cho biết hình tứ giác bmcd là hình bình hành tính diện tích của hình bình hành bmcd bằng cách khác nhau

Comments ( 2 )

 1. Cách 1:
  Diện tích hình vuông $ABCD$ là:
  $3×3=9 (cm²)$
  Nửa diện tích hình vuông là:
  $9:2=4,5 (cm²)$
  Vì diện tích hình bình hành $BMCD$ được tạo bởi $2$ nửa hình vuông suy ra diện tích hình bình hành $BMCD$ là:
  $4,5×2=9 (cm²)$                           
  $Đáp số: 9 cm²$
  Cách 2 :
  Vì diện tích hình bình hành $BMCD$ được tạo bởi $2$ nửa hình vuông hay $2$ hình tam giác tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau và độ dài bằng cạnh hình vuông, suy ra diện tích hình bình hành là:
  $3×3=9 (cm²)$
  $Đáp số :9cm²$

 2. Giải đáp: 9 $cm^{2}$ 
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cách 1:
  Diện tích hình vuông ABCD là:
  3×3=9(cm²)
  Nửa diện tích hình vuông là:
  9:2=4,5(cm²)
  Vì diện tích hình bình hành BMCD được tạo bởi 2 nửa hình vuông suy ra diện tích hình bình hành BMCD là:
  4,5×2=9(cm²)                           
  Đápsố:9cm²
  Cách 2 :
  Vì diện tích hình bình hành BMCD được tạo bởi 2 nửa hình vuông hay 2 hình tam giác tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng nhau và độ dài bằng cạnh hình vuông, suy ra diện tích hình bình hành là:
  3×3=9(cm²)
             Chúc bạn học tốt!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Mong được 5 sao + ctlhn

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )