Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Đềbài: Cho tam giác ????????????có ????????=????????,????̂=80 độ.Tia phân giác của góc A cắt BC tại M. a)Chứng minh ∆????????????=∆????????????. b)Chứng minh ????????⊥

Toán Lớp 7: Đềbài: Cho tam giác ????????????có ????????=????????,????̂=80 độ.Tia phân giác của góc A cắt BC tại M.
a)Chứng minh ∆????????????=∆????????????.
b)Chứng minh ????????⊥????????.
c)Tính số đo góc B và góc C của tam giác ABC

Comments ( 1 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Xét $\Delta AMB,\Delta AMC$ có:
  Chung $AM$
  $\widehat{BAM}=\widehat{CAM}$
  $AB=AC$
  $\to\Delta AMB=\Delta AMC(c.g.c)$
  b.Từ câu a $\to \widehat{AMB}=\widehat{AMC}$
  Mà $\widehat{AMB}+\widehat{AMC}=180^o$ 
  $\to \widehat{AMB}=\widehat{AMC}=90^o$
  $\to AM\perp BC$
  c.Ta có $\Delta ABC$ cân tại $A$
  $\to\hat B=\hat C=90^o-\dfrac12\hat A=50^o$

  toan-lop-7-debai-cho-tam-giac-co-80-do-tia-phan-giac-cua-goc-a-cat-bc-tai-m-a-chung-minh-b-chung

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Khánh Ly