Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 11: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng 1. Gọi I’ là giao điểm của A’C’ và B’D’ . Tính d(I’, (A’BD))

Toán Lớp 11: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng 1. Gọi I’ là giao điểm của A’C’ và B’D’ . Tính d(I’, (A’BD))

Comments ( 1 )

  1. Giải đáp:
     Như hình 
    Lời giải và giải thích chi tiết:
     Có gì k hiểu thì nói nha

    toan-lop-11-cho-hinh-lap-phuong-abcd-a-b-c-d-co-canh-bang-1-goi-i-la-giao-diem-cua-a-c-va-b-d-ti

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )