Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Tìm số thứ 6 và 7 của dãy phân số sau: 2/3;3/5;5/7;7/11 Giúp me zới bà con cô bác ace ơi

Toán Lớp 5: Tìm số thứ 6 và 7 của dãy phân số sau:
2/3;3/5;5/7;7/11
Giúp me zới bà con cô bác ace ơi

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
   2/3 ; 3/5 ; 5/7 ; 7/11 ; ……….. ; ………….
  Hai số cần điền là: 11/13 ; 13/17
  Nhận thấy:
  text{ 2 và 3 là 2 số nguyên tố gần nhau}
  text{ 3 và 5 là 2 số nguyên tố gần nhau}
  …………………………………………………………………………
  text{ 7 và 11 là 2 số nguyên tố gần nhau}
  text{ Mà 11 và 13 cũng là 2 số nguyên tố gần nhau}
  text{ 13 và 17 là 2 số nguyên tố gần nhau}
  Vậy 2 phân số cần tìm là: 11/13 ; 13/17
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )