Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: tìm x biết |x+3|<2 giúp mk vs mk cần gấp mk cần lời giải vì sao nha

Toán Lớp 6: tìm x biết |x+3|<2 giúp mk vs mk cần gấp mk cần lời giải vì sao nha

Comments ( 2 )

 1. do $\left \{ {{|x+3|\geq0(∀x)} \atop {|x+3|<2}} \right.$  
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}|x+3|=1\\|x+3|=0\end{array} \right.\) 
  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}x+3=±1\\x+3=0\end{array} \right.\) 
  ⇒x=-4 hoặc x=-2 hoặc x=0
  vậy x∈{-4,-2,0}
  XIN 5*

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Với x+3≥0 hay x≥-3 thì |x+3|=x+3
  Ta có: x+3<2 ⇒ x<-1 (nhận)
  Với x+3<0 hay x<-3 thì |x+3|=-x-3
  Ta có: -x-3<2 ⇒ x>-5 (nhận)
  Vậy với -5<x<-1 thì |x+3|<2
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )