Toán Lớp 7: Cho y tỉ lệ thuận với x theo HSTL là a ; x tỉ lệ nghịch với z theo HSTL là b Hỏi y tỉ lệ thuận hay nghịch với z ? tìm HSTL ?

By Quỳnh Nhi

Toán Lớp 7: Cho y tỉ lệ thuận với x theo HSTL là a ; x tỉ lệ nghịch với z theo HSTL là b
Hỏi y tỉ lệ thuận hay nghịch với z ? tìm HSTL ?

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho y tỉ lệ thuận với x theo HSTL là a ; x tỉ lệ nghịch với z theo HSTL là b Hỏi y tỉ lệ thuận hay nghịch với z ? tìm HSTL ?”

 1. y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ là a
  -> y=ax
  x tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ là b 
  -> x=b/z
  -> y=ax=a. b/z={a.b}/z
  Vậy y tỉ lệ nghịch với z theo hệ số tỉ lệ là ab

  Trả lời

Viết một bình luận