Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Cho AABC có 3 góc nhọn . Gọi M là trung điểm cạnh AC . Trên tia BM lấy điểm D sao cho BM = MD . a ) Chứng minh : AMAB = AMCD . b ) Lấy

Toán Lớp 7: Cho AABC có 3 góc nhọn . Gọi M là trung điểm cạnh AC . Trên tia BM lấy điểm D sao cho BM = MD . a ) Chứng minh : AMAB = AMCD . b ) Lấy điểm I thuộc đoạn thẳng BC ( I khác B và C ) . Trên tia IM lấy điểm N sao cho M là trung điểm IN . Chứng minh : DN // BC . c ) Chứng minh : ba điểm A , N , D thẳng hàng .

Comments ( 1 )

  1. Đáp án:
     
    Giải thích các bước giải:
     

    toan-lop-7-cho-aabc-co-3-goc-nhon-goi-m-la-trung-diem-canh-ac-tren-tia-bm-lay-diem-d-sao-cho-bm

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Quỳnh