Toán Lớp 7: Cho AABC có 3 góc nhọn . Gọi M là trung điểm cạnh AC . Trên tia BM lấy điểm D sao cho BM = MD . a ) Chứng minh : AMAB = AMCD . b ) Lấy

By Quỳnh

Toán Lớp 7: Cho AABC có 3 góc nhọn . Gọi M là trung điểm cạnh AC . Trên tia BM lấy điểm D sao cho BM = MD . a ) Chứng minh : AMAB = AMCD . b ) Lấy điểm I thuộc đoạn thẳng BC ( I khác B và C ) . Trên tia IM lấy điểm N sao cho M là trung điểm IN . Chứng minh : DN // BC . c ) Chứng minh : ba điểm A , N , D thẳng hàng .

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho AABC có 3 góc nhọn . Gọi M là trung điểm cạnh AC . Trên tia BM lấy điểm D sao cho BM = MD . a ) Chứng minh : AMAB = AMCD . b ) Lấy”

Viết một bình luận