Toán Lớp 5: Ba người làm xong một con đường trong 14 ngày.Hỏi muốn làm xong con đường đó trong 168 giờ thì phải cần bao nhiêu người ?(biết năng suấ

By Quỳnh Ngân

Toán Lớp 5: Ba người làm xong một con đường trong 14 ngày.Hỏi muốn làm xong con đường đó trong 168 giờ thì phải cần bao nhiêu người ?(biết năng suất lao động của mỗi người là như nhau)

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Ba người làm xong một con đường trong 14 ngày.Hỏi muốn làm xong con đường đó trong 168 giờ thì phải cần bao nhiêu người ?(biết năng suấ”

  1. Muốn  làm  xong  công  việc  đó  trong  168  giờ  cần  số  người  là:
                     168 : ( 3 xx 14 ) = 4  ( người )
                            Đáp  số:  4  người
     

    Trả lời

Viết một bình luận