Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, gọi O là giao điểm của AC và BD và M là trung điểm của SA. Đường thẳng OM song song

By Diệu Hằng

Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, gọi O là giao điểm của AC và
BD và M là trung điểm của SA. Đường thẳng OM song song với mặt phẳng
A. (SAD). B. (SAB). C. (SBD). D. (SBC)
(giải thích)

0 bình luận về “Toán Lớp 11: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, gọi O là giao điểm của AC và BD và M là trung điểm của SA. Đường thẳng OM song song”

Viết một bình luận