Toán Lớp 5: Một bếp ăn giữ trữ đủ cho 10 người trong 20 ngày sau khi đi qua 5ngay thì bếp ăn này có thêm vài người nữa nên tất cả họ chỉ còn ăn đượ

By Madelyn

Toán Lớp 5: Một bếp ăn giữ trữ đủ cho 10 người trong 20 ngày sau khi đi qua 5ngay thì bếp ăn này có thêm vài người nữa nên tất cả họ chỉ còn ăn được 15 ngày thôi hỏi có bao nhiêu người nữa đến .Giải dùm mình bài toán nhé nha cả nhà

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Một bếp ăn giữ trữ đủ cho 10 người trong 20 ngày sau khi đi qua 5ngay thì bếp ăn này có thêm vài người nữa nên tất cả họ chỉ còn ăn đượ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   sau 5 ngày thì thức ăn giữ trữ đủ là 
  20 -5 = 15 ( ngày )
  vậy số người đc tăng lên là 0 người                             
  bởi vì số lương thực vẫn bằng lương thực lục trước suy ra tăng lên 0 người 

  Trả lời

Viết một bình luận