Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Một bếp ăn giữ trữ đủ cho 10 người trong 20 ngày sau khi đi qua 5ngay thì bếp ăn này có thêm vài người nữa nên tất cả họ chỉ còn ăn đượ

Toán Lớp 5: Một bếp ăn giữ trữ đủ cho 10 người trong 20 ngày sau khi đi qua 5ngay thì bếp ăn này có thêm vài người nữa nên tất cả họ chỉ còn ăn được 15 ngày thôi hỏi có bao nhiêu người nữa đến .Giải dùm mình bài toán nhé nha cả nhà

Comments ( 2 )

 1. Sau 5 ngày thức ăn dự trữ đủ cho số ngày nữa là
  20 – 5 = 15 ( ngày )
  →Số người tăng lên là 0 người. 

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   sau 5 ngày thì thức ăn giữ trữ đủ là 
  20 -5 = 15 ( ngày )
  vậy số người đc tăng lên là 0 người                             
  bởi vì số lương thực vẫn bằng lương thực lục trước suy ra tăng lên 0 người 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Madelyn