Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: : Cho xy là đường trung trực của AB và cắt AB tại O. Có AO = 28 tính độ dài cạnh AB. mình cần gấp ạ !!!!

Toán Lớp 7: : Cho xy là đường trung trực của AB và cắt AB tại O. Có AO = 28 tính độ dài cạnh AB. mình cần gấp ạ !!!!

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: $ AB = 56 $
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  toan-lop-7-cho-y-la-duong-trung-truc-cua-ab-va-cat-ab-tai-o-co-ao-28-tinh-do-dai-canh-ab-minh-ca

 2. Do xy là đường trung trực của AB và cắt AB tại O
  ⇒ OA = OB = (AB)/2
  Ta có: OA = 28 ⇒ AB = 2OA = 2. 28 = 56
  Vậy AB = 56
   

  toan-lop-7-cho-y-la-duong-trung-truc-cua-ab-va-cat-ab-tai-o-co-ao-28-tinh-do-dai-canh-ab-minh-ca

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )