Toán Lớp 7: : Cho xy là đường trung trực của AB và cắt AB tại O. Có AO = 28 tính độ dài cạnh AB. mình cần gấp ạ !!!!

By Bích Hải

Toán Lớp 7: : Cho xy là đường trung trực của AB và cắt AB tại O. Có AO = 28 tính độ dài cạnh AB. mình cần gấp ạ !!!!

0 bình luận về “Toán Lớp 7: : Cho xy là đường trung trực của AB và cắt AB tại O. Có AO = 28 tính độ dài cạnh AB. mình cần gấp ạ !!!!”

Viết một bình luận