Toán Lớp 7: Cho hình thang ABCD có đáy lớn CD là 20cm, đáy nhỏ AB là 15cm. M là một điểm trên AB cách B là 5cm. Nối M với C. Tính diện tích hình th

By Quỳnh Hà

Toán Lớp 7: Cho hình thang ABCD có đáy lớn CD là 20cm, đáy nhỏ AB là 15cm. M là một điểm trên AB cách B là 5cm. Nối M với C. Tính diện tích hình thang AMCD. Biết diện tích hình tam giác là 28cm2(vẽ hình)
Lớp 5 mà mik đăng lớp 7 ó

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho hình thang ABCD có đáy lớn CD là 20cm, đáy nhỏ AB là 15cm. M là một điểm trên AB cách B là 5cm. Nối M với C. Tính diện tích hình th”

 1. Đáy mới AM là:
  15 – 5 = 10 (cm)
  Tổng hai đáy AM và CD là : 
  10 + 20 = 30 (cm)           
  Chiều cao hình thang ABCD là :
   280 x 2 : 5 = 112 (cm)                            
  Diện tích hình thang ABCD là : 
  30 x 112 : 2 = 1680 (cm2)

  toan-lop-7-cho-hinh-thang-abcd-co-day-lon-cd-la-20cm-day-nho-ab-la-15cm-m-la-mot-diem-tren-ab-ca

  Trả lời
 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  \text{Đáy mới AM là: 15 – 5 = 10 (cm)}
  Tổng hai đáy AM và CD là : 10 + 20 = 30 (cm)
  \text{Chiều cao hình thang ABCD là : 280 x 2 : 5 = 112 (cm)}                    
  Diện tích hình thang ABCD là : 30 x 112 : 2 = 1680 (cm2)

  Trả lời

Viết một bình luận