Toán Lớp 7: Cho tam giác DEF vuông tại D (DE > DF ), đường phân giác FI (I thuộc DE).Trên tia FE lấy điểm P sao cho FP=FD .So sánh EP và EI .

By Bích Hải

Toán Lớp 7: Cho tam giác DEF vuông tại D (DE > DF ), đường phân giác FI (I thuộc DE).Trên tia FE lấy điểm P sao cho FP=FD .So sánh EP và EI .

0 bình luận về “Toán Lớp 7: Cho tam giác DEF vuông tại D (DE > DF ), đường phân giác FI (I thuộc DE).Trên tia FE lấy điểm P sao cho FP=FD .So sánh EP và EI .”

 1. Giải đáp:
  $\\$
  Do ΔDEF vuông tại D
  -> hat{FDI} = 90^o
  Do FI là tia phân giác của hat{F}
  -> hat{DFI} = hat{PFI}
  Xét ΔDFI và ΔPFI có :
  hat{DFI} = hat{PFI} (chứng minh trên)
  FI chung
  FP=FD (giả thiết)
  -> ΔDFI = ΔPFI (cạnh – góc – cạnh)
  -> hat{FDI} = hat{FPI} (2 góc tương ứng)
  mà hat{FDI}=90^o (chứng minh trên)
  -> hat{FPI}=90^o
  hay hat{IPE}=90^o
  Xét ΔIPE có :
  hat{IPE} = 90^o
  Áp dụng quan hệ giữa góc và cạnh đối diện có :
  EI là cạnh lớn nhất
  -> EI > EP
  Vậy EI > EP

  toan-lop-7-cho-tam-giac-def-vuong-tai-d-de-df-duong-phan-giac-fi-i-thuoc-de-tren-tia-fe-lay-diem

  Trả lời
 2. Ta có: FI là tia phân giác của góc DFE ⇒ góc DFI = góc EFI
  Xét ΔDFI và ΔPFI có:
  DF = PF
  góc DFI = góc PFi
  IF chung
  ⇒ ΔDFI = ΔPFI (c – g – c)
  ⇒ góc IPF = góc IDF = 90độ
  mà góc IPF + góc IPE = 180độ (kề bù)
  ⇒ góc IPE = 90độ
  Xét ΔPEI có góc IPE = 90độ → góc IPE > góc IEP và góc EIP
  ⇒ cạnh IE > cạnh EP

  Trả lời

Viết một bình luận