Toán Lớp 5: Cho phân số a/b có b-a=18 khi rút gọn phân số a/b ta được phân số 5/7 tìm phân số a/b

By Bích Hằng

Toán Lớp 5: Cho phân số a/b có b-a=18 khi rút gọn phân số a/b ta được phân số 5/7 tìm phân số a/b

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Cho phân số a/b có b-a=18 khi rút gọn phân số a/b ta được phân số 5/7 tìm phân số a/b”

  1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
     Hiệu của phân số sau khi rút gọn là $7 – 5 = 2$
    Số lần giảm của phân số cũ là $18 : 2 = 9$ lần
    Vậy phấn số $\dfrac ab = \dfrac{5\times 9}{7\times 9}=\dfrac{45}{63}$

    Trả lời

Viết một bình luận