Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Cho phân số a/b có b-a=18 khi rút gọn phân số a/b ta được phân số 5/7 tìm phân số a/b

Toán Lớp 5: Cho phân số a/b có b-a=18 khi rút gọn phân số a/b ta được phân số 5/7 tìm phân số a/b

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Hiệu của phân số sau khi rút gọn là $7 – 5 = 2$
  Số lần giảm của phân số cũ là $18 : 2 = 9$ lần
  Vậy phấn số $\dfrac ab = \dfrac{5\times 9}{7\times 9}=\dfrac{45}{63}$

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   text{Tử số a là:}
      18:(7-5)×5=45
   text{Mẫu số b là:}
      45+15=63
   => a/b=45/63
  text{#Study Well}

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )